Maturita z ČJ
 
 

Autoři a partneři

Autoři, kteří se podíleli na tvorbě obsahu

Mgr. Jiří Starý

Aktuálně pracuje jako učitel dětí 2. stupně na ZŠ Horníkova v Brně. Před tím několik let vyučoval češtinu na The International School of Brno, kde se snažil ve výuce mateřštiny propojit to nejlepší z domácí tradice se zahraničními inspiracemi. Krátce působil také na ZŠ Velké Pavlovice nebo ZŠ Čejkovická v Brně a externě spolupracoval s mnoha společnostmi zabývajícími se vzděláváním, jako jsou Scio, Tutor nebo Amos Brno. Zejména v dřívejší době se věnoval i jazykovým korekturám, chyby opravoval například v regionálních přílohách deníku MF Dnes. Vystudoval učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě MU Brno, obory čeština a ZSV.

 

 

 

Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D.

V letech 2008 až 2018 studoval bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2015 působí jako lektor v soukromé společnosti v Brně, kde připravuje na přijímací zkoušky z češtiny žáky 5., 7. a 9. tříd. V roce 2020 mu vyšly přípravné publikace Přijímačky s češtinářem pro tytéž ročníky. Pravidelně se několik let věnuje korekturám zejména časopisů a románů. Od roku 2020 věnuje spoustu času popularizaci češtiny na sociálních sítích pod přezdívkou Běžící češtinář.

 

 

Mgr. Zuzana Zoubková

Vyučuje na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Dříve zde působila jako lektorka češtiny pro cizince a věnovala se přípravám studentů na didaktický test. V současnosti učí češtinu v běžném režimu všechny ročníky střední školy. Dále vede semináře o fantastické literatuře pod Ústavem české literatury na Masarykově univerzitě.

 

Mgr. Dagmar Dvořáková

Učí češtinu a základy společenských věd na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Do své pedagogické praxe se snaží zařazovat především techniky a metody tvůrčího psaní či kritického myšlení. Své zkušenosti zúročila při spolupráci s brněnským nakladatelstvím a v rámci projektu MŠMT Co nebylo v učebnici, zaměřeném na metodiku výuky psaní odborných textů, či v seminářích pro posluchače Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jíž je také absolventkou.

 

 

 

Mgr. Eva Cohornová

Vystudovala český jazyk a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Učí na střední škole, kde je také metodičkou prevence rizikového chování. Přispívá do regionálního tisku a spolupracuje s nakladatelstvím jako korektorka.

 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Kirchnerová

V současnosti učí na brněnském gymnáziu. Odučila mnoho seminářů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zaměřených na interpretaci literárních děl a tvůrčí psaní. Několik let učila češtinu krajany v Srbsku. Spolupracovala s brněnským nakladatelstvím jako korektorka, redaktorka a tvůrkyně učenic a učebních materiálů.

 

 

 

 

Mgr. Jan Štětka

V současnosti učí na 2. stupni základní školy. Dříve spolupracoval jako interní spolupracovník pro český jazyk s brněnským nakladatelstvím zaměřujícím se na vývoj výkladových a překladových slovníků. Další praxi získal jako redaktor v jiném nakladatelství, kde se podílel na tvorbě učebnic literatury pro střední školy. Absolvoval bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

 

 

 

 

Mgr. Marta Janíčková

Vystudovala obor Učitelství českého a anglického jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde je v současnosti studentkou doktorského studia české literatury. Sedm let učila na Gymnáziu Olomouc-Hejčín, nyní je na mateřské dovolené, při níž pokračuje v práci redaktorky časopisu pro dívky, tvorbě vzdělávacích videí z oblasti češtiny (mimo jiné pro vlastní YouTube kanál maku_maja), příležitostných korekturách a dalších projektech.

 

Partneři, kteří s námi spolupracují

JakseRychleNaucit.cz

Honza Kohut pomáhá studentům využívat naplno potenciálu jejich mozku s využitím vědecky ověřených metod efektivního učení a produktivity. Honza už od svých 18 let tvoří webové stránky JakseRychleNaucit.cz, které už navštívilo přes 1 milion studentů. Měl možnost přednášet na mnoha středních školách nebo třeba na ČVUT, VUT, UPOLu nebo OSU. Samotnému se mu povedlo odmaturovat se samými jedničkami a odpromovat na ekonomické fakultě s červeným diplomem, aniž by učení věnoval nějak moc času.

 

 

BeziciCestinar.cz

Jarmil Vepřek alias Běžící češtinář je influencer, lektor češtiny a popularizátor jazykovědy. Jako lektor se specializuje na přípravu na didaktické testy z češtiny a má za sebou přes 3 000 studentů. Zastává názor, že cokoli ve výuce je třeba pochopit a že výuka zároveň nesmí být nuda. Se svými přednáškami navštívil už několik desítek škol po celém Česku. Na školách i sociálních sítích se snaží ukazovat češtinu a jazyk obecně jako komplexní a složitý organismus (jazykověda), s nímž se však dá zažít spousta zábavy (škola hrou). Jarmil se rovněž podílel na vzniku Maturikonu jako autor testových úloh.

 

 

p2p-doucovani.cz

P2P doučování připravuje studenty k přijímacím zkouškám nejen na lékařské fakulty. Při výuce využívají pestré a barevné materiály, online interaktivní lekce a taky možnost konzultací. Pro P2P je důležitý osobní přístup. Studenti se na ně mohou obrátit, pokud si neví rady s učivem, podáním přihlášky nebo si třeba chtějí jen postěžovat na stresové období před přijímačkami a maturitou. Lektoři také znají velkou část studentů jménem a jsou jim k dispozici neustále. Projekt P2P doučování začal v roce 2020 a od té doby doučováním prošlo již mnoho spokojených studentů. Cílem P2P je poskytovat kvalitní doučování, vytvořit přátelskou atmosféru a hlavně ukázat, že učení nemusí být nutně nuda. Jejich lekce obohacují o zajímavosti a kladou důraz na to, aby probíranou látku studenti opravdu pochopili. Na svém instagramu také popularizují a vysvětlují některé oblasti přírodovědy. 

 

 

Podnikatelský klub Smart Network

Podnikatelský klub Smart Network vznikl v roce 2013 a od té doby uspořádal už stovky podnikatelských setkání a dalších akcí. Každé z nich bylo jiné, protože si na jedinečnosti akcí zakládá. Jedná se o dynamický klub, který své akce neustále zlepšuje.

 

 

BB lingua

BB lingua vznikla původně pod názven BB angličtina již v roce 2014, ale od té doby nabízíme výuku nejen angličtiny, ale i francouzštiny a němčiny.

Tým se rozšířil na čtyři zkušené a v oboru vzdělané lektorky: Blanka AJ, Eva FJ, Šárka AJ+NJ a Radka NJ. Naše soukromá jazyková výuka dává studentům bez rozdílu věku možnost učit se jazyk pro radost z porozumění, pro pocit nezávislosti a sebevědomí při cestování, ve škole, v práci i kdekoliv, kde čeština nestačí.

Učíme individálně i v malých skupinkách přesně podle potřeb studentů. Zakládáme si na individuálním přístupu a respektování požadavků a zájmů studentů tak, aby každého lekce těšily a všichni si odnášeli pocit každodenního malého úspěchu, ve finále pak komplexní znalosti jazyka.

Kromě běžné výuky připravujeme studenty na různé zkoušky, na maturitu a rovněž doučujeme školní učivo. Učebny najdete ve středu Brna v příjemných a nerušených prostorách.