Maturita z ČJ
 
 

Nápověda

Co je Maturikon a z čeho se skládá

Maturikon je koncipován jako jednoduchá a srozumitelná online příprava k maturitě z českého jazyka a literatury. V Maturikonu pokrýváme celou zkoušku - tedy didaktický test, ústní částslohovou část.

Další důležitá část je ostrá zóna, kde nalezneš úlohy simulující náročnost úloh z didaktického testu. Tato sekce je určena k procvičování testovou formou. Do budoucna plánujeme i simulaci skutečného ostrého testu z maturitní zkoušky.

Poslední část pak nabízí práci s tvým uživatelským účtem a odhlášení z Maturikonu.

Jednoduše přístupné jsou tyto sekce z hlavní navigace.

Didaktický test

Na stránce didaktického testu je dostupný přehledný souhrn všech oblastí didaktického testu. Oblasti jsou číslovány a pojmenovány přesně dle maturitní zkoušky.

Pod oblastmi pak najdete demonstrace pěti typů otázek, se kterými se v didaktickém testu můžete setkat, včetně krátkého vysvětelní, jak fungují. Otázky si můžete vyzkoušet, budete se s nimi setkávat dále v učivu a později v Ostré zóně.

Učivo

Podle katalogu požadavků k maturitní zkoušce z ČJaL se didaktický test skládá z devíti oblastí. Názvy těchto devíti oblastí nalezneš u čísla příslušné oblasti pod úvodním textem. Každá oblast je rozdělena na tzv. podoblasti. Po rozkliknutí lišty příslušné oblasti (Vyberte) se ti zobrazí nabídka jednotlivých podoblastí.

Jakmile na nějakou klikneš, zobrazí se ti učební text, který by sis měl nastudovat, než se pustíš do řešení úloh. Učební text je stručný přehled toho, co bys měl k dané podoblasti znát. Rozhodně to nejsou zcela vyčerpávající informace k danému učivu.

Pomocí zelené lišty nahoře se lze rychle pohybovat mezi jednotlivými oblastmi a podoblastmi:

Úlohy

Pod učebním textem najdeš typicky úlohy, ve kterých si procvičíš právě nabyté učivo z učebního textu. Poznáš to pomocí označení interaktivní příklad:

Takovou úlohu můžeš zkusit vyřešit vlastními silami, nebo si nechat zobrazit správné řešení.

Ostrá zóna

Jakmile projdeš jednu z oblastí a cítíš se, že ji zvládáš, můžeš přikročit k procvičování. To se dá otevřít v sekci Ostrá zóna, případně přímo z tlačítka pod učebním textem (otevře se procvičování dané oblasti).

Ostrá zóna obsahuje úlohy simulující svou obtížností i způsobem zadání reálné úlohy z didaktického testu. Můžeš trénovat své znalosti v jednotlivých oblastech, nebo můžeš nechat „namíchat“ úlohy z různých oblastí a začít je řešit tak, jak ti je nabízejí stránky v náhodném pořadí.

Doporučujeme nejdříve projít všechny oblasti zvlášť a následně zkoušet náhodné řazení otázek.

Jak funguje procvičování

Zelená lišta nahoře pokrývá aktuální průběh procvičování:

  • zleva je název oblasti, kterou procvičuješ (popřípadě vše při simulaci ostrého testu)
  • uprostřed je procentuální úspěšnost aktuálního procvičování - na kolik otázek ze všech bylo zodpovězeno správně.
  • zprava je pak tento poměr vyjádřen číselně (počet správně zodpovězených vs. počet všech).

Procvičování, na rozdíl od ostrého testu, okamžitě při řešení otázky provede vyhodnocení a tak vidíš hned, na čem jsi. Pokud na otázku odpovíš špatně, máš možnost zkusit to znovu. Většinu typů otázek umí Maturikon vyhodnotit sám, jen u otázek s otevřenou odpovědí bude potřebovat tvoji pomoc, pokud nenalezne ihned správnou odpověď:

Pro pokračování na další otázku použij modré tlačítko pod otázkou - vylosuje se ti náhodně vybraná otázka. Přednost mají otázky neprocvičené, jako druhé v pořadí se ti objeví ty co již byly řešeny, ale neodpovědělo se na ně správně.

Při zodpovězení všech otázek jsi úspěšně dokončil procvičování a nabídne se ti další postup. Pokud procvičování opustíš předčasně, nevadí, zapíšeme si tvůj výsledek do statistik.

Vyhodnocení ostré zóny

Pod každou možností procvičování (oblasti nebo vše) najdeš statistiku, která detailně rozebírá tvoji úspěšnost v procvičování.

Najdeš zde úspěšnost v jednotlivých oblastech. Dosaženo v procentech udává, na kolik otázek ze všech otázek dané oblasti bylo alespoň jednou zodpovězeno správně. Procvičováno udává souhrnný čas strávený procvičováním dané oblasti. 

U procvičování všeho pak vidíš celkový počet procvičování, čas na něm celkově strávený a kolik procvičování bylo úspěšně splněno (= zodpovězěno na všechny otázky správně).

Slohová práce

Zde objevíš vysvětlení, jaká pravidla má slohová práce jakožto část maturitní zkoušky. Tato sekce pak obsahuje soubor slohových prací, které jsme rozdělili do dvou skupin:

  • ideální - jak by to napsal sám učitel
  • studentské - tedy méně ideální, ale poučné :-)

Samotné slohové práce sestávají z několika částí:

  • výchozí text - zadání slohové práce
  • text slohové práce - tedy samotný výstup studenta, doplněný interaktivními komentáři
  • obecné rady a tipy k psaní - vysvětlení a několik testových otázek pro hlubší pochopení dané práce.

Ústní zkouška

V této části se dozvíš více o průběhu ústní zkoušky, což je poslední část maturitní zkoušky. 

Připraveno je několik ukázek známých literárních autorů, vždy nejméně ve dvou variantách. 

Při otevření dané ústní zkoušky obvykle nalezneš:

  • umělecký text - text daného autora
  • neumělecký text - veřejná vyhláška, úřední dopis...

A k nim jsou připojeny části, které tyto texty rozebírají a analyzují.

Můj profil

V této sekci najdeš možnost změnit si svoje jméno, přístupový e-mail nebo heslo. Najdeš zde také platnost aktivace účtu a rekapitulaci všech souhlasů, které jsi nám při registraci udělil.

Zpětná vazba

Doufáme, že se ti Maturikon líbí. Je pro nás důležité, co si něm myslíš  proto tě chceme požádat o poskytnutí zpětné vazby.

Kontaktuj nás na e-mailu info@maturikon.cz, případně můžeš využít kontaktní formulář.

Děkujeme za pomoc při vylepšování Maturikonu!